متعلق به خانواده از سال 2008

خدمات نصب شده خوش آمدید

HANDE FACTORY بهترین انتخاب شما برای توزیع کننده پمپ و گریس سفارشی و سایر قطعات روانکاری است.

 

JIAXING HANDE MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD عمدتاً در توسعه، طراحی و ساخت سیستم روانکاری متمرکز، سیستم روانکاری خودکار، سیستم روانکاری گریس، سیستم روانکاری روغن مشغول است.

درخواست اطلاعات تماس با ما