គ្រួសារ​មាន​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០៨

សេវាកម្ម OEM សូមស្វាគមន៍

HANDE FACTORY គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមទឹក & ខាញ់ចែកចាយតាមតម្រូវការ និងផ្នែកប្រេងរំអិលផ្សេងទៀត។

 

JIAXING HANDE MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD ត្រូវបានចូលរួមជាចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ រចនា និងផលិតប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលកណ្តាល ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលស្វ័យប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល។.

ស្នើសុំព័ត៌មានទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ