2008 සිට පවුලට අයත් වේ

OEM සේවාව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Hande Kewell යනු අභිරුචිකරණය කළ පොම්ප සහ ග්‍රීස් බෙදාහරින්නා සහ අනෙකුත් ලිහිසි තෙල් කොටස් සඳහා ඔබේ හොඳම තේරීමයි.

JIANGSU HANDE KEWELL MACHINE LITED ප්‍රධාන වශයෙන් මධ්‍යගත ලිහිසි තෙල් පද්ධතිය, ස්වයංක්‍රීය ලිහිසි තෙල් පද්ධතිය, ග්‍රීස් ලිහිසි කිරීමේ පද්ධතිය, තෙල් ලිහිසි තෙල් පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීමෙහි නිරත වේ.

තොරතුරු ඉල්ලා අප අමතන්න

කර්මාන්තශාලා සංචාරය